Spring Step Women's Shoe Size Chart:

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43
U.S.A. 5 5.5 - 6 6.5 -7 7.5 - 8 8.5 9 9.5 - 10 10.5 - 11 11.5 - 12

Spring Step Men's Shoe Size Chart:

EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
U.S.A. 6 - 6.5 7 - 7.5 8.5 -8.5 9 9.5 - 10 10.5 - 11 11.5 - 12 12.5 13